Internetsite van de PERSONEELSVERENIGING van 's HEEREN LOO in ERMELO

Hieronder is informatie te vinden over het lidmaatschap.
De Personeel Vereniging wil graag activiteiten organiseren waar door de leden met plezier aan wordt deelgenomen.
Ideeën zijn dan ook altijd welkom.mondeling of via secretariaatPV@sheerenloo.nl

Statuten: De statuten van de personeelsvereniging zijn op te vragen bij het secretariaat van de Personeelsvereniging via: secretariaatPV@sheerenloo.nl

Lidmaatschap:

  • Lid worden: Bij indiensttreding wordt je gevraagd of je lid wilt worden van de  Personeel Vereniging

  • Ben je al in dienst, nog geen lid van de  Personeel Vereniging maar wil je wel lid worden kun je Lid worden kun je via mijn HR online.

  • Het lidmaatschap van de  Personeel Vereniging kost € 2,00 per maand en wordt automatisch ingehouden op je salaris.

  • Wie is lid: De werknemer die lid is van de Personeel Vereniging en contributie betaalt, zijn of haar echtgenoot of geregistreerd partner en alle thuiswonende kinderen tot 21 jaar. Ieder ander kan in sommige gevallen als introducé meegenieten van de georganiseerde activiteiten.

  • Medewerkers met een 0-uren contract kunnen wel lid worden, maar omdat zij niet elke maand een vast salaris hebben zal hun gevraagd worden om het lidmaatschap voor één jaar in één keer over te maken (12 X € 2,00 = € 24,00).

Lidmaatschap: Voor mensen die met pensioen gaan of zijn:


  • Je kunt het pasje kopen zodat je bij diverse bedrijven met korting kunt kopen (1x per jaar aan het begin van het seizoen, in september).

  • Je mag gebruik maken van de mogelijkheid om te zwemmen in het zwembad van 's Heeren Loo.

  • Als je daarbij gebruik wilt maken van de lopende acties van de PV moet je 1x per jaar lidmaatschapsgeld van 24,-- betalen.


                                                

                                                     
NIEUWS OVER DE N.O.T.N. 2018
NIEUWE DATUM: 21 SEPTEMBER