Internetsite van de PERSONEELSVERENIGING van 's HEEREN LOO in ERMELO

Hieronder is informatie te vinden over het lidmaatschap.
De Personeel Vereniging wil graag activiteiten organiseren waar door de leden met plezier aan wordt deelgenomen.
Ideeën zijn dan ook altijd welkom.mondeling of via secretariaatPV@sheerenloo.nl

Statuten: De statuten van de personeelsvereniging zijn op te vragen bij het secretariaat van de Personeelsvereniging via: secretariaatPV@sheerenloo.nl

Lidmaatschap: per 01-01-2014

  • Lid worden: Bij indiensttreding wordt je gevraagd of je lid wilt worden van de  Personeel Vereniging

  • Ben je al in dienst, nog geen lid van de  Personeel Vereniging maar wil je wel lid worden kun je Lid worden kun je via mijn HR online.
  • Het lidmaatschap van de  Personeel Vereniging kost € 2,00 per maand en wordt automatisch ingehouden op je salaris.

  • Wie is lid: De werknemer die lid is van de Personeel Vereniging en contributie betaalt, zijn of haar echtgenoot of geregistreerd partner en alle thuiswonende kinderen tot 21 jaar. Ieder ander kan in sommige gevallen als introducé meegenieten van de georganiseerde activiteiten.

  • Medewerkers met een 0-uren contract kunnen wel lid worden, maar omdat zij niet elke maand een vast salaris hebben zal hun gevraagd worden om het lidmaatschap voor één jaar in één keer over te maken (12 X € 2,00 = € 24,00).                                                

                                                     
DATUM N.O.T.N 2016 ----- 14 MEI ---- ZET VAST IN JE AGENDA EN NEEM ALVAST VRIJ!!